Ravnsnæsvej 222
2970 Hørsholm 45572728 | 22901518

Samarbejds partnere

DANAKTIV / RESURS BANK

Resurs Bank er en af Nordens hurtigst voksende nichebanker og beskæftiger i dag omkring 530 medarbejdere i Norden. Hovedkonteret ligger i Sverige og har desuden filialer både i Danmark, Norge og Finland. Kerneforretningen er rettet mod samarbejdspartnere i detailhandelen og et voksende antal privatkunder, som tilbydes tilpassede finansieringsløsninger inden for lån, kredit og forsikringsprodukter.

Resurs Bank startede i 1977 i Domsten uden for Helsingborg med finansieringsservice til Radio/TV branchen. Sidenhen udviklede det sig til hele detailhandelen, hvor banken i dag er markedsledende på det svenske marked. I Norden er der over 350 tilknyttede kæder og tilsammen omkring 25.000 butikker, som samarbejder med Resurs Bank.

Resurs Bank købte den 1. april 2014 det danske finansieringsselskab Dan-Aktiv A/S. Dan-Aktiv blev etableret i 1987 og har lige siden formidlet lån og kredit til danskerne primært i samarbejde med detailhandelen. Desuden har Dan-Aktiv udviklet den klassiske kundefinansiering igennem butikker til også at omfatte finansiering af sundhedsydelser og energiforbedringer. Med opkøbet af Dan-Aktiv udvidede Resurs Bank sin tilstedeværelse kraftigt i Danmark og øgede sin markedsandele.

Resurs Bank er en del af Resurs koncernen, hvori også Solid Forsikringer indgår. Resurs koncenen ejes af Nordic Capital Fund VII og Waldir AB.

EUROWHEELS

Vores solide forretning er bygget på tillid opbygget gennem lang tid.
Det er derfor af afgørende betydning for os, at der er en stor gensidig tillid i alle led af værdikæden - fra leverandører over medarbejdere til kunder.

BILINFO

Bilinfo's vision er at tilvejebringe værktøjer og information som muliggør effektiv, professionel og profitabel bilhandel i Danmark.

Bilinfo's produkter forenkler og sammenfører autobranchen, finansierings- og forsikringsbranchen samt internetbranchen.

Vort primære produkt er Bilinfo programmet, der er et online administrations-, salgs- og annonceringsværktøj udviklet med bilsælgeren som omdrejningspunkt. Det er Bilinfo's ønske, at dette program dagligt er det mest anvendte program af alle danske bilsælgere - uanset brugerens valg af hardware.

Desuden tilbyder vi udvikling af specialløsninger til finansierings- og forsikringsbranchen, så disse partnere kan stille deres produkter til rådighed for bilsælgerne og samtidig optimere deres forretningsgange.

Sluttelig tilbyder vi enestående website løsninger baseret på en velafprøvet CMS platform, som indeholder mange års erfaring i konstruktion af websites, der skaber opmærksomhed og salg af biler